Hanne Kathrine Krogstrup
Hanne Kathrine Krogstrup
Professor of Evaluation and Capacity Building, Aalborg University
Bekræftet mail på learning.aau.dk
Titel
Citeret af
Citeret af
År
Deltagende observation: introduktion til en samfundsvidenskabelig metode
S Kristiansen, HK Krogstrup
Hans Reitzels Forlag, 1999
3221999
Asiakaslähtöinen arviointi: Bikva-malli
HK Krogstrup
Stakes, 2004
1622004
Evalueringsmodeller
HK Krogstrup
Hans Reitzels Forlag, 2016
1242016
Kampen om evidens
HK Krogstrup
Resultatmåling, effektevaluering og evidens 1, 2011
892011
Nye veje i evaluering håndbog i tre evalueringsmodeller
P Dahler-Larsen
Systime, 2003
672003
User participation in quality assessment: a dialogue and learning oriented evaluation method
HK Krogstrup
Evaluation 3 (2), 205-224, 1997
591997
Brugerinddragelse og organisatorisk læring i den sociale sektor
HK Krogstrup
Systime Academic, 1997
591997
Tendenser i evaluering
P Dahler-Larsen, HK Krogstrup
Odense: Odense Universitetsforlag, 2001
522001
Evalueringsmodeller: evaluering på det sociale område
HK Krogstrup
Systime Academic, 2003
222003
Det handicappede samfund: om brugerinddragelse og medborgerskab/med bidrag af Søren Kristiansen og Jakob Tjalve
HK Krogstrup
Systime Academic, 1999
201999
Evalueringsmodeller. 2. udgave
HK Krogstrup
Oplag. Academica, 2006
192006
Når socialt arbejde bliver standardvare
HK Krogstrup
Nordisk sosialt arbeid 22 (03), 122-130, 2002
162002
Samskabelse og capacity building i den offentlige sektor
HK Krogstrup
København: Hans Reitzels Forlag, 2017
152017
Co-produktion i den offentlige sektor: Brugerinvolvering i kvalitetsudvikling
HK Krogstrup, J Brix
Hans Reitzels Forlag, 2019
142019
Deltagende observation
HK Krogstrup, S Kristiansen
Hans Reitzel, 2015
132015
Evalueringers konstitutive virkninger
P Dahler-Larsen, HK Krogstrup
Tendenser i evaluering, 232-245, 2001
132001
Observationsmetoden og dens former, i Deltagende observation–introduktion til en forskningsmetodik
S Kristiansen, HK Krogstrup
København, Hans Reitzels forlag, 1999
131999
Evaluering og institutionelle standarder: Nyinstitutionelle betragtninger af evaluering som vor tids ritual
P Dahler-Larsen, HK Krogstrup
Politica 32, 283-299, 2000
122000
User Participation in Evaluation-Top-down and Bottom-up Perspectives
HK Krogstrup
Studies in Educational Policy and Educational Philosophy 2003 (1), 26788, 2003
112003
Deltagende observation
S Kristensen, HK Krogstrup
Introduktion til en forskningsmetodik, Hans Reitzels Forlag, 1999
111999
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20