Hanne Kathrine Krogstrup
Hanne Kathrine Krogstrup
Professor of Evaluation and Capacity Building, Aalborg University
Bekræftet mail på learning.aau.dk
Titel
Citeret af
Citeret af
År
Deltagende observation: introduktion til en samfundsvidenskabelig metode
S Kristiansen, HK Krogstrup
Hans Reitzels Forlag, 1999
3081999
Asiakaslähtöinen arviointi: Bikva-malli
HK Krogstrup
Stakes, 2004
1622004
Evalueringsmodeller
HK Krogstrup
Hans Reitzels Forlag, 2016
1132016
Kampen om evidens
HK Krogstrup
Resultatmåling, effektevaluering og evidens 1, 2011
832011
Nye veje i evaluering håndbog i tre evalueringsmodeller
P Dahler-Larsen
Systime, 2003
632003
User participation in quality assessment: a dialogue and learning oriented evaluation method
HK Krogstrup
Evaluation 3 (2), 205-224, 1997
581997
Brugerinddragelse og organisatorisk læring i den sociale sektor
HK Krogstrup
Systime Academic, 1997
551997
Tendenser i evaluering
P Dahler-Larsen, HK Krogstrup
Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2001
492001
Evalueringsmodeller: evaluering på det sociale områdeevaluering på det sociale område
HK Krogstrup
Systime Academic, 2003
232003
Det handicappede samfund: om brugerinddragelse og medborgerskab/med bidrag af Søren Kristiansen og Jakob Tjalve
HK Krogstrup
Systime Academic, 1999
221999
Evalueringsmodeller. 2. udgave
HK Krogstrup
Oplag. Academica, 2006
162006
Når socialt arbejde bliver standardvare
HK Krogstrup
Nordisk sosialt arbeid 22 (03), 122-130, 2002
162002
Co-produktion i den offentlige sektor: Brugerinvolvering i kvalitetsudvikling
HK Krogstrup, J Brix
Hans Reitzels Forlag, 2019
132019
Evaluering og institutionelle standarder: Nyinstitutionelle betragtninger af evaluering som vor tids ritual
P Dahler-Larsen, HK Krogstrup
Politica 32, 283-299, 2000
122000
Samskabelse og capacity building i den offentlige sektor
HK Krogstrup
København: Hans Reitzels Forlag, 2017
112017
Deltagende observation
HK Krogstrup, S Kristiansen
Hans Reitzel, 2015
112015
User Participation in Evaluation-Top-down and Bottom-up Perspectives
HK Krogstrup
Studies in Educational Policy and Educational Philosophy 2003 (1), 26788, 2003
112003
Evalueringers konstitutive virkninger
P Dahler-Larsen, HK Krogstrup
Tendenser i evaluering, 232-245, 2001
112001
Nye veje i evaluering
HK Krogstrup, P Dahler-Larsen
Systime Academic, 2003
102003
Deltagende Observation (Participant-Observation)
S Kristiansen, HK Krogstrup
Copenhagen, Denmark: Hans Reitzels Forlag (in Danish), 1999
91999
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20