Andreas Hagedorn Krogh
Titel
Citeret af
Citeret af
År
Samarbejdsdrevet innovation i bandeindsatsen
J Torfing, AH Krogh
Jurist-og Økonomforbundet, 2013
122013
Leading collaborative innovation: Developing innovative solutions to wicked gang problems
AH Krogh, J Torfing
Collaborative Governance and Public Innovation in Northern Europe, 91-110, 2015
112015
Collaborative governance and public innovation in Northern Europe
A Agger, B Damgaard, AH Krogh, E Sørensen
Bentham Science Publishers, 2015
62015
Implementing and Designing Interactive Governance Arenas: A Top-Down Governance Perspective
AH Krogh
Scandinavian Journal of Public Administration 21 (3), 63-84, 2017
42017
Preventing Crime Together: The promising perspectives and complicated task of promoting collaborative crime prevention in Denmark
AH Krogh
Roskilde Universitet, 2017
22017
Succeeding with interactive research: How to manage research with and about society
AH Krogh, MV Nielsen
Research for All 1 (2), 351-364, 2017
12017
Samarbejdsdrevet innovation i kriminalpræventive indsatser: Slutrapport om sammenhængene mellem samarbejde, innovation og kriminalpræventiv effekt og måling heraf
J Torfing, AH Krogh, A Ejrnæs
Roskilde Universitet, 2017
12017
Institutionsstyring: Tillids-og dialogbaseret styring som alternativ til regelstyring og pisk og gulerod
J Torfing, AH Krogh
New Public Governance På Dansk, 87-104, 2017
12017
Facilitating collaboration in publicly mandated governance networks
AH Krogh
Public Management Review, 1-23, 2020
2020
Muligheder og dilemmaer i forskningssamarbejder mellem undervisere og studerende
AV Hansen, MP Hansen, AH Krogh
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift 16 (29), 2-13, 2020
2020
Legitimacy in Co-creating Governance Networks
AH Krogh, J Torfing
Handbook of Business Legitimacy: Responsibility, Ethics and Society, 401-417, 2020
2020
Samskabelse af innovative offentlige løsninger
AH Krogh, E Sørensen, J Torfing
Samskaping: Sosial innovasjon for helse og velferd, 2020
2020
Measuring and assessing the effects of collaborative innovation in crime prevention
J Torfing, AH Krogh, A Ejrnæs
Policy & Politics, 2020
2020
Evalueringsnotat: Projekt Nybureaukratisering i Odder Kommune
AH Krogh
2019
Lokalråd: Introduktion til det lokale samarbejde
AH Krogh
2018
Formativ evaluering af" Effektbaseret styring i Byens Drift" i K¯ benhavns Kommune
AH Krogh
2018
Evalueringsrapport: Projekt" Kerneopgaven i centrum" i Høje-Taastrup Kommune
AH Krogh
2018
Projektbaseret forskningssamarbejde: Erfaringer og anbefalinger til praksis
AV Hansen, MP Hansen, AH Krogh
Certificate of University Teaching and Learning 2018-2019, 2018
2018
Forskere laver måleredskab for samskabelse
AH Krogh, J Torfing
2017
Lokalrådene: Et nyt omdrejningspunkt for lokalt samarbejde i bandeindsatsen?
AH Krogh
Forebyggelse Af Rocker-Og Banderelateret Kriminalitet, 40-41, 2015
2015
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20