Andreas Hagedorn Krogh
Title
Cited by
Cited by
Year
Leading collaborative innovation: Developing innovative solutions to wicked gang problems
AH Krogh, J Torfing
Collaborative Governance and Public Innovation in Northern Europe, 91-110, 2015
102015
Samarbejdsdrevet innovation i bandeindsatsen
J Torfing, AH Krogh
Jurist-og Økonomforbundet, 2013
102013
Collaborative governance and public innovation in Northern Europe
A Agger, B Damgaard, AH Krogh, E Sørensen
Bentham Science Publishers, 2015
52015
Implementing and Designing Interactive Governance Arenas: A Top-Down Governance Perspective
AH Krogh
Scandinavian Journal of Public Administration 21 (3), 63-84, 2017
32017
Preventing Crime Together: The promising perspectives and complicated task of promoting collaborative crime prevention in Denmark
AH Krogh
Roskilde Universitet, 2017
22017
Succeeding with interactive research: How to manage research with and about society
AH Krogh, MV Nielsen
Research for All 1 (2), 351-364, 2017
12017
Samarbejdsdrevet innovation i kriminalpræventive indsatser: Slutrapport om sammenhængene mellem samarbejde, innovation og kriminalpræventiv effekt og måling heraf
J Torfing, AH Krogh, A Ejrnæs
Roskilde Universitet, 2017
12017
Institutionsstyring: Tillids-og dialogbaseret styring som alternativ til regelstyring og pisk og gulerod
J Torfing, AH Krogh
New Public Governance På Dansk, 87-104, 2017
12017
Legitimacy in Co-creating Governance Networks
AH Krogh, J Torfing
Handbook of Business Legitimacy, 2020
2020
Samskabelse af innovative offentlige løsninger
AH Krogh, E Sørensen, J Torfing
Samskaping: Sosial innovasjon for helse og velferd, 2020
2020
Measuring and assessing the effects of collaborative innovation in crime prevention
J Torfing, AH Krogh, A Ejrnæs
Policy & Politics, 2020
2020
Evalueringsnotat: Projekt Nybureaukratisering i Odder Kommune
AH Krogh
2019
Lokalråd: Introduktion til det lokale samarbejde
AH Krogh
2018
Formativ evaluering af" Effektbaseret styring i Byens Drift" i K¯ benhavns Kommune
AH Krogh
2018
Evalueringsrapport: Projekt" Kerneopgaven i centrum" i Høje-Taastrup Kommune
AH Krogh
2018
Projektbaseret forskningssamarbejde: Erfaringer og anbefalinger til praksis
AV Hansen, MP Hansen, AH Krogh
Certificate of University Teaching and Learning 2018-2019, 2018
2018
Forskere laver måleredskab for samskabelse
AH Krogh, J Torfing
2017
Lokalrådene: Et nyt omdrejningspunkt for lokalt samarbejde i bandeindsatsen?
AH Krogh
Forebyggelse Af Rocker-Og Banderelateret Kriminalitet, 40-41, 2015
2015
Leading Collaborative Innovation
AH Krogh, J Torfing
2014
Beyond capitalism: building democratic alternatives for today and the future
AH Krogh
Democratization 21 (3), 577-579, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20