Jin Yuan Zhou (周金元)
Jin Yuan Zhou (周金元)
School of Physical Science & Technology, Lanzhou University
Verified email at lzu.edu.cn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
An overview of carbon materials for flexible electrochemical capacitors
Yongmin He, Wanjun Chen, Caitian Gao, Jinyuan Zhou*, Xiaodong Li, Erqing Xie*
Nanoscale 5 (19), 8799-8820, 2013
2252013
Superhigh-Throughput Needleless Electrospinning Using a Rotary Cone as Spinneret
Bingan Lu, Yajiang Wang, Yanxia Liu, Huigao Duan, Jinyuan Zhou, Zhenxing ...
Small 6 (15), 1612-1616, 2010
1762010
Highly Flexible Freestanding Porous Carbon Nanofibers for Electrodes Materials of High-Performance All-Carbon Supercapacitors
Ying Liu, Jinyuan Zhou, Lulu Chen, Peng Zhang, Wenbin Fu, Hao Zhao, Yufang ...
ACS Applied Materials & Interfaces 7 (42), 23515-23520, 2015
1282015
Design of Amorphous Manganese Oxide@Multi-Walled Carbon Nanotube Fiber for Robust Solid-State Supercapacitor
Peipei Shi, Li Li, Li Hua, Qianqian Qian, Pengfei Wang, Jinyuan Zhou ...
ACS Nano 11 (1), 444–452, 2017
1042017
Ultraflexible Transparent Film-Heater Made of Ag Nanowire/PVA Composite for Rapid-Response Thermotherapy Pads
Wei Lan*, Youxin Chen, Zhiwei Yang, Weihua Han, Jinyuan Zhou, Yue Zhang ...
ACS Applied Materials & Interfaces 9 (7), 6644–6651, 2017
652017
Facilitated transport channels in carbon nanotube/carbon nanofiber hierarchical composites decorated with manganese dioxide for flexible supercapacitors
Tao Wang*, Dengfei Song, Hao Zhao, Jiayi Chen, Changhui Zhao, Lulu Chen ...
Journal of Power Sources 274 (null), 709–717, 2015
642015
In situ synthesis of CoSx@carbon core-shell nanospheres decorated in carbon nanofibers for capacitor electrodes with superior rate and cycling performances
Ying Liu, Jinyuan Zhou, Wenbin Fu, Peng Zhang, Xiaojun Pan*, Erqing Xie*
Carbon 114 (null), 187–197, 2017
602017
An overview on emerging photoelectrochemical self-powered ultraviolet photodetectors
Jinyuan Zhou*, Lulu Chen, Youqing Wang, Yongmin He, Xiaojun Pan, Erqing Xie*
Nanoscale 8 (1), 50-73, 2016
592016
Importance of polypyrrole in constructing 3D hierarchical carbon nanotube@MnO2 perfect core–shell nanostructures for high-performance flexible supercapacitors
Jinyuan Zhou*, Hao Zhao, Xuemei Mu, Jiayi Chen, Peng Zhang, Yaling Wang ...
Nanoscale 7 (35), 14697-14706, 2015
592015
Electrochemical capacitive properties of CNT fibers spun from vertically aligned CNT arrays
Gengzhi Sun, Jinyuan Zhou, Feng Yu, Yani Zhang, John Hock Lye Pang, Lianxi ...
Journal of Solid State Electrochemistry 16 (5), 1775-1780, 2012
572012
A novel method to fabricate silica nanotubes based on phase separation effect
Wei Wang, Jinyuan Zhou, Shanshan Zhang, Jie Song, Huigao Duan, Ming Zhou ...
Journal of Materials Chemistry 20 (41), 9068-9072, 2010
562010
Improving gas-sensing properties of electrospun In2O3 nanotubes by Mg acceptor doping
Changhui Zhao, Baoyu Huang, Erqing Xie*, Jinyuan Zhou*, Zhenxing Zhang
Sensors and Actuators B: Chemical 207 (null), 313–320, 2015
552015
Effects of SnO2 additives on nanostructure and gas-sensing properties of α-Fe2O3 nanotubes
Changhui Zhao, Wenqi Hu, Zhenxing Zhang, Jinyuan Zhou, Xiaojun Pan, Erqing Xie*
Sensors and Actuators B: Chemical 195 (null), 486–493, 2014
542014
Facile hydrothermal synthesis of flowerlike ZnCo2O4 microspheres as binder-free electrodes for supercapacitors
Wenbin Fu, Xiulei Li, Changhui Zhao, Ying Liu, Peng Zhang, Jinyuan Zhou ...
Materials Letters 149 (null), 1-4, 2015
532015
Constructing highly-efficient electron transport channels in the 3D electrode materials for high-rate supercapacitors: The case of NiCo2O4@NiMoO4 hierarchical nanostructures
Peng Zhang, Jinyuan Zhou, Wanjun Chen, Yuanyuan Zhao, Xuemei Mu, Zhenxing ...
Chemical Engineering Journal 307 (null), 687–69, 2017
492017
Effect of Al doping on the visible photoluminescence of ZnO nanofibers
Yanxia Liu, Hongliang Zhang, Xiuyun An, Caitian Gao, Zhenxing Zhang, Jinyuan ...
Journal of Alloys and Compounds 506 (2), 772-776, 2010
482010
Facilitated charge transport in ternary interconnected electrodes for flexible supercapacitors with excellent power characteristics
Wanjun Chen, Yongmin He, Xiaodong Li, Jinyuan Zhou, Zhenxing Zhang, Changhui ...
Nanoscale 5 (23), 11733-11741, 2013
472013
Doping effect of In2O3 on structural and ethanol-sensing characteristics of ZnO nanotubes fabricated by electrospinning
Baoyu Huang, Changhui Zhao, Mingxiang Zhang, Zemin Zhang, Erqing Xie ...
Applied Surface Science 349 (null), 615-621, 2015
462015
Constructed uninterrupted charge-transfer pathways in three-dimensional micro/nanointerconnected carbon-based electrodes for high energy-density ultralight flexible supercapacitors
Yongmin He, Wanjun Chen, Jinyuan Zhou, Xiaodong Li, Pengyi Tang, Zhenxing ...
ACS Applied Materials & Interfaces 6 (1), 210-218, 2014
452014
SiC nanotubes arrays fabricated by sputtering using electrospun PVP nanofiber as templates
Jinyuan Zhou, Ming Zhou, Zhiyong Chen, Zhenxing Zhang, Changcheng Chen ...
Surface and Coatings Technology 203 (20-21), 3219-3223, 2009
452009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20