Tove Stenderup
Tove Stenderup
Univercity College, VIA
Verified email at via.dk
Title
Cited by
Cited by
Year
Faglige handlingsforståelser i socialpædagogik og musikalsk samvær med borgere med erhvervet hjerneskade
T Stenderup, HMO Ridder
Tidsskrift for Socialpædagogik 23 (1), 105-117, 2020
2020
Musikalsk samvær i den socialpædagogiske indsats med mennesker med erhvervet hjerneskade
T Stenderup
2020
Musikalsk samvær i den socialpædagogiske indsats med mennesker med erhvervet hjerneskade: Et kvalitativt forskningsprojekt i et aktionsforskningsperspektiv
T Stenderup
Aalborg Universitetsforlag, 2019
2019
The Role of Pedagogues in creating musical Relationship with People with acquired Brain Injury. Action Research: Animeret poster
T Stenderup
EUROPEAN MUSIC THERAPY CONFERENCE 2019, 2019
2019
Hverdagsmusikalitet-hvordan kan den anvendes hos mennesker med erhvervet hjerneskade
T Stenderup
Aktuelle tendenser i Neuropædagogikken-i en verden, der kræver evidens, 2019
2019
Musikalske samhandlinger som socialpædagogisk intention hos mennesker med erhvervet hjerneskade
T Stenderup
Nuvo konference 2018: Hvem er eksperterne på området for udsatte voksne?, 2018
2018
Musik og meningsfuldhed hos mennesker med hjerneskade
T Stenderup, JB Jensen
Specialpaedagogik 38 (2), 22-37, 2018
2018
Musikalske samhandlinger og musikoplevelser-den socialpædagogiske intention
T Stenderup
Neuropædagogisk konference, 2018
2018
The role of pedagogues in creating musical relationship with people with acquired brain injury. Analysing and coding action research data
T Stenderup
Ph. d.-course Music Therapy rresearch, 2018
2018
Musik og oplevelse af meningsfuldhed hos mennesker med erhvervet hjerneskade
T Stenderup, JB Jensen
Specialpaedagogik 38 (2), 24-37, 2018
2018
Musikaktiviteter for personer med erhvervet hjerneskade
T Stenderup
UC NUVO seminar 2017, 2017
2017
Musikkens forskellige lag af mening
T Stenderup
Pædagogisk Extrakt, 2017
2017
Når musikken er dét, der giver mening
T Stenderup
Pædagogisk Extrakt, 42-44, 2017
2017
Musikoplevelser. Musikalske samhandlinger. Mennesker med erhvervet hjerneskade: Præsentation projektet
T Stenderup
2017
Music Interaction for people with late brain injury
T Stenderup
NNDR 13th Research Conference, 2015
2015
Kan pædagoger arbejde med musik og demensramte
T Stenderup
2011
Projektrapport-Musik og demens: bevidst faglige refleksioner om anvendelse af musik i demens omsorgen
T Stenderup
Videncenter for Omsorg, Liv og Aldring, VIA University College, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17