Tove Stenderup
Tove Stenderup
Univercity College, VIA
Verified email at via.dk
Title
Cited by
Cited by
Year
Musik og oplevelse af meningsfuldhed hos mennesker med erhvervet hjerneskade
T Stenderup, JB Jensen
Specialpaedagogik 38 (2), 24-37, 2018
2018
Musikkens forskellige lag af mening
T Stenderup
Pædagogisk Extrakt, 2017
2017
Når musikken er dét, der giver mening
T Stenderup
Pædagogisk Extrakt, 42-44, 2017
2017
Musikoplevelser. Musikalske samhandlinger. Mennesker med erhvervet hjerneskade: Præsentation projektet
T Stenderup
2017
Kan pædagoger arbejde med musik og demensramte
T Stenderup
2011
Projektrapport-Musik og demens: bevidst faglige refleksioner om anvendelse af musik i demens omsorgen
T Stenderup
Videncenter for Omsorg, Liv og Aldring, VIA University College, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6