Thomas Eske Holm
Thomas Eske Holm
Senior Advisor, Aarhus University
Bekræftet mail på bios.au.dk
Titel
Citeret af
Citeret af
År
Effects of climate change on European ducks: what do we know and what do we need to know?
M Guillemain, H Pöysä, AD Fox, C Arzel, L Dessborn, J Ekroos, ...
Wildlife Biology 19 (4), 404-419, 2013
892013
What determines spatial bias in citizen science? Exploring four recording schemes with different proficiency requirements
J Geldmann, J Heilmann‐Clausen, TE Holm, I Levinsky, B Markussen, ...
Diversity and Distributions 22 (11), 1139-1149, 2016
812016
Effects of water level management on autumn staging waterbird and macrophyte diversity in three Danish coastal lagoons
TE Holm, P Clausen
Biodiversity & Conservation 15 (14), 4399-4423, 2006
722006
Experimental disturbance by walkers affects behaviour and territory density of nesting Black‐tailed Godwit Limosa limosa
TE Holm, K Laursen
Ibis 151 (1), 77-87, 2009
522009
Current and potential threats to Nordic duck populations—a horizon scanning exercise
AD Fox, JE Jónsson, T Aarvak, T Bregnballe, TK Christensen, KK Clausen, ...
Annales Zoologici Fennici 52 (4), 193-220, 2015
352015
Danmarks Biodiversitet 2010: status, udvikling og trusler
R Ejrnæs
Danmarks Miljøundersøgelser, 2011
282011
Habitat use and activity patterns of Mute Swans at a molting and a wintering site in Denmark
TE Holm
Waterbirds, 183-191, 2002
242002
Skjern River Valley, Northern Europe's most expensive wetland restoration project: benefits to breeding waterbirds
T Bregnballe, O Amstrup, TE Holm, P Clausen, AD Fox
Ornis Fennica 91 (4), 231, 2014
202014
Crippling ratio: A novel approach to assess hunting-induced wounding of wild animals
KK Clausen, TE Holm, L Haugaard, J Madsen
Ecological Indicators 80, 242-246, 2017
152017
Prevalence of embedded shotgun pellets in protected and in legally hunted medium-sized carnivores in Denmark
M Elmeros, TE Holm, L Haugaard, AB Madsen
European Journal of Wildlife Research 58 (4), 715-719, 2012
122012
Car traffic along hedgerows affects breeding success of Great Tits Parus major
TE Holm, K Laursen
Bird Study 58 (4), 512-515, 2011
122011
Dynamic group size and displacement as avoidance strategies by eiders in response to hunting
K Laursen, AP Møller, TE Holm
Wildlife Biology 22 (4), 174-181, 2016
112016
Landsdækkende optælling af vandfugle januar-februar 2004
IK Petersen, S Pihl, JP Hounisen, TE Holm, P Clausen, O Therkildsen, ...
Faglig rapport fra DMU 606, 76, 2006
112006
Fugle som bifangst i garnfiskeriet. Estimat af utilsigtet bifangst af havfugle i garnfiskeriet i området omkring Ærø
H Degel, IK Petersen, TE Holm, J Kahlert
DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer, 2010
92010
Danmarks ynglebestand af skarver i 2013
T Bregnballe, M Nitschke
DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015
72015
The feeding ecology and distribution of Common Coots Fulica atra are affected by hunting taking place in adjacent areas
TE Holm, K Laursen, P Clausen
Bird Study 58 (3), 321-329, 2011
72011
Forstyrrelser af fugle ved menneskelig færdsel–en oversigtsartikel
K Laursen, TE Holm
Dansk Orn. Foren. Tidsskr 105, 127-138, 2011
72011
Fugle 2004-2011. NOVANA
S Pihl, P Clausen, IK Petersen, RD Nielsen, K Laursen, T Bregnballe, ...
Videnskabelig rapport fra DCE, 2013
62013
Rastende fugle i det danske reservatnetværk 1994–2010. Del 2: De enkelte reservater
P Clausen, TE Holm, OR Therkildsen, HE Jørgensen, RD Nielsen
Videnskabelig rapport fra DCE, 2014
52014
Incidence of embedded shotgun pellets and inferred hunting kill amongst Russian/Baltic barnacle geese Branta leucopsis
TE Holm, J Madsen
European journal of wildlife research 59 (1), 77-80, 2013
52013
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20