Andrzej Kostrzewski
Andrzej Kostrzewski
Verified email at amu.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Dynamika transportu fluwialnego górnej Parsęty jako odbicie funkcjonowania systemu zlewni
A Kostrzewski, M Mazurek, Z Zwoliński
Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 1994
801994
The dynamics and rate of denudation of glaciated and non-glaciated catchments, central Spitsbergen
A Kostrzewski, A Kaniecki, J Kapuściński, R Klimczak, A Stach, ...
Polish Polar Research, 317-367-317-367, 1989
761989
Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego: zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań
A Kostrzewski, M Mazurek, AH Stach
PIOŚ, 1995
75*1995
Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego: zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań
A Kostrzewski, M Mazurek, AH Stach
PIOŚ, 1995
691995
Stratigraphy of eolian deposits in Wolin Island and the surrounding area, North‐West Poland
RK BORÓWKA, P GONERA, A Kostrzewski, B NOWACZYK, Z Zwoliński
Boreas 15 (4), 301-309, 1986
411986
Cliff top recession rate and cliff hazards for the sea coast of Wolin Island (Southern Baltic).
A Kostrzewski, Z Zwoliński, M Winowski, J Tylkowski, M Samołyk
Baltica 28 (2), 2015
402015
Geoekosystem obszarów nizinnych. Koncepcja metodologiczna
A Kostrzewski
Zeszyty Naukowe. Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN …, 1993
331993
Georóżnorodność rzeźby jako przedmiot badań geomorfologii
A Kostrzewski
Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce stan aktualny i …, 1998
311998
Raised marine terraces in the Hornsund area (northern part), Spitsbergen
A Karczewski, A Kostrzewski, L Marks
Polish Polar Research, 39-50-39-50, 1981
301981
Origin, age and paleogeographic significance of cover sands in the Wolin end moraine area, north-west Poland.
RK Borówka, PK Gonera, A Kostrzewski, Z Zwoliński
Quaestiones Geographicae 8, 1982
291982
An outline of morphogenesis of the region between Hřrbyedalen and Ebbadalen, Petuniabukta, Billefjorden, central Spitsbergen
W Stankowski, L Kasprzak, A Kostrzewski, W Rygielski
Polish Polar Research, 267-276-267-276, 1989
281989
Morphologic effects of heavy rainfall (24 May, 1983) over relief features of the scarpland in the middle Parsęta valley, West Pomerania, Poland
A Kostrzewski, R Klimczak, A Stach, Z Zwoliński
Quaest. Geogr., Spec, 101-110, 1989
27*1989
Character and rate of denudation in a High Arctic glacierized catchment (Ebbaelva, Central Spitsbergen)
J Szpikowski, G Szpikowska, Z Zwoliński, G Rachlewicz, A Kostrzewski, ...
Geomorphology 218, 52-62, 2014
262014
Morphodynamics of the cliffed coast, Wolin Island
A Kostrzewski, Z ZwOLIŃSKI
Geographia Polonica 55, 69-81, 1988
261988
Geomorphology–Petuniabukta, Billefjorden, Spitsbergen, 1: 40 000
A Karczewski, M Borówka, P Gonera, L Kasprzak, P Kłysz, A Kostrzewski, ...
Adam Mickiewicz University, Poznań, 1990
251990
Hornsund, Spitsbergen–Geomorphology, 1: 75000
A Karczewski, L Andrzejewski, H Chmal, J Jania, P Kłysz, A Kostrzewski, ...
With commentary to the map by A. Karczewski.) Katowice: Polish Academy of …, 1990
24*1990
Present-day morphodynamics of the cliff coast of Wolin Island
A Kostrzewski, Z Zwoliński, M Kawińska
Journal of Coastal Research, 293-303, 1995
221995
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego-cele zamierzenia, zadania
A Kostrzewski
W: Kostrzewski A, redaktor. ZMŚP, Propozycje programowe. Warszawa …, 1995
201995
Udział denudacji chemicznej i mechanicznej we współczesnym systemie geomorficznym górnej Parsęty (Pomorze Zachodnie)
A Kostrzewski, Z Zwoliński
Prace Geograficzne IGiPZ PAN 155, 11-45, 1992
201992
Zastosowanie teorii funkcjonowania geosystemu do badań współczesnych środowisk morfogenetycznych obszarów nizinnych Polski Północno-Zachodniej
A Kostrzewski
Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 103, 26-28, 1986
191986
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20