Tomasz  Mirosław Karasiewicz
Tomasz Mirosław Karasiewicz
dr hab., Faculty of Earth Sciences, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland,
Verified email at umk.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Heavy and light minerals as a tool for reconstructing depositional environments: an example from the Jałówka site (northern Podlasie region, NE Poland)
B Woronko, J Rychel, MT Karasiewicz, A Ber, T Krzywicki, L Marks, ...
UAM Instytut Geologii, 2013
402013
The record of hydroclimatic changes in the sediments of a kettle-hole in a young glacial landscape (north-central Poland)
MT Karasiewicz, P Hulisz, AM Noryśkiewicz, I Krześlak, M Świtoniak
Quaternary International 328, 264-276, 2014
372014
Paleogeography of the environment in north-eastern Poland recorded in an Eemian sedimentary basin, based on the example of the Jałówka site
J Rychel, MT Karasiewicz, I Krześlak, L Marks, B Noryśkiewicz, ...
Quaternary International 328, 60-73, 2014
162014
Post-Saalian transformation of dry valleys in eastern Europe: An example from NE Poland
99. Woronko B., Rychel J., Karasiewicz T.M., Kupryjanowicz M., Adamczyk A ...
Quaternary International, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2016., 2017
15*2017
Post-glacial environmental history in NE Poland based on sedimentary records from the Dobrzyń Lakeland
TM Karasiewicz, P Hulisz, AM Noryśkiewicz, R Stachowicz-Rybka
Quaternary International 501, 193-207, 2019
102019
Aeolian processes records within last glacial limit areas based on the Płock Basin case (Central Poland)
J Rychel, B Woronko, M Błaszkiewicz, T Karasiewicz
The Geological Society of Finland 90, 55-69, 2018
72018
ICE-SHEET DYNAMICS OF WARTA GLACIATION (SAALE) IN THE MARGINAL ZONE OF KNYSZEWICZE AREA, NORTH EASTERN POLAND
J Rychel, B Woronko, MT Karasiewicz, P Szymczuk, M Morawski
Studia Quaternaria, 2015
72015
Peryglacjalne przekształcenie rzeźby Wzgórz Sokólskich w ostatnim okresie zimnym
J Rychel, MT Karasiewicz, I Krześlak, T Krzywicki, L Marks, ...
Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego (red.) D. Dzieduszycka, M. Roman …, 2012
6*2012
Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno (Pojezierze Brodnickie)
MT Karasiewicz, P Hulisz, M Świtoniak, ( red.)
Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń, 2012
62012
The impact of postglacial palaeoenvironmental changes on the properties of sediments in the kettle hole at Jurki (NE Poland)
TM Karasiewicz, P Hulisz, AM Noryśkiewicz, R Stachowicz-Rybka, ...
Geological Quarterly 61, 2017
52017
Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska w okolicach Zbójenka na Pojezierzu Dobrzyńskim, Materiały V Polskiej konferencji paleobotaniki czwartorzędu, Górzno, 13–17 …
TM KARASIEWICZ, AM Noryśkiewicz, B Noryśkiewicz, P Hulisz, ...
PIG-PIB, 2011
52011
Geoheritage of Postglacial Areas in Northern Poland—Prospects for Geotourism
I Jamorska, M Sobiech, T Karasiewicz, K Tylmann
Geoheritage 12 (1), 12, 2020
42020
The kettle-hole mire as archives of postglacial changes in biogenic sedimentation (Tuchola Forest, north-Central Poland)
TM Karasiewicz
Catena 176, 26-44, 2019
42019
Wpływ procesów denudacji na właściwości osadów wypełniających zagłębienia między krętymi wałami z erozji wód subglacjalnych w okolicy Zbójna (Pojezierze Dobrzyńskie)
MT Karasiewicz, P Hulisz, M Świtoniak
Landform Analysis 25, 2014
42014
Zmiany fizykochemicznych i chemicznych właściwości osadów w odniesieniu do etapów rozwoju zagłębienia w rezerwacie Retno
P Hulisz, MT Karasiewicz, M Dąbrowski, A Michalski
Postglacjalna historia zagłębienia bezodpływowego w rezerwacie Retno …, 2012
42012
Site Zbójenko-geomorphology and postglacial evolution of glacial curvilineations (GCL) landscape in the Dobrzyń Plateau, north-central Poland
A Adamczyk, W Wysota, MT Karasiewicz, JA Piotrowski, JE Lesemann
Quaternary Geology of North-central Poland: From the Baltic Coast to the LGM …, 2016
32016
Geotouristic attractions of the Danakil Depression
K Cieśluk, MT Karasiewicz, Z Preisner
Geotourism 36 (33-42), 2014
32014
Characteristics of sedimentary environments in brackish marsh soils in relation to organic matter properties (Puck Lagoon, Northern Poland)
P Hulisz, I Krześlak, MT Karasiewicz
Ecological Questions 16, 87-98, 2012
32012
Abiotic factors influencing the occurrence of Salicornia europaea in West Estonia
P Hulisz, T Elvisto, MT Karasiewicz, A Piernik
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
32011
Historia roślinności i osadnictwa w północnej części ziemi dobrzyńskiej w świetle analizy pyłkowej profilu Zbójenko
A Noryśkiewicz, D Bienias, MT Karasiewicz
Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w …, 2010
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20