Merete Wiberg
Title
Cited by
Cited by
Year
L ๆ ringsteori og didaktik
A Qvortrup, M Wiberg
Hans Reitzels Forlag, 2013
272013
On the definition of learning
A Qvortrup, M Wiberg, G Christensen, M Hansbøl
University Press of Southern Denmark, 2016
232016
Evidence-based Methods and Conforming Judgement1
M Wiberg
Evidence and Evidence-based Education in Denmark, 51, 2014
72014
Forståelse i forskningsbaseret undervisning: især i relation til human-og samfundsvidenskab
M Wiberg
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 58-64, 2011
72011
Dannelsesbegrebets rolle som regulativ ide i teoretisk pædagogik–Dannelsesbegrebet og den pædagogiske forskning
M Wiberg
Studier I Pædagogisk Filosofi 5 (1), 81-95, 2016
52016
Problem-based and project-organised teaching
LK Kjær-Rasmussen, M Wiberg
University Teaching and Learning, 215-227, 2015
52015
Pragmatismens læringssyn og pragmatiske læringsteorier
B Elkjær, M Wiberg
Læringsteori og didaktik, 124-143, 2013
52013
Thinking and researching inclusive education without a banister–visiting, listening and tact as a foundation for collective research on inclusive education
MT Korsgaard, V Larsen, M Wiberg
International Journal of Inclusive Education 24 (5), 496-512, 2020
42020
Handlingsorienteret didaktik
TB Keiding, M Wiberg
Læringsteori og didaktik, 337-357, 2013
42013
FRIHED SOM PRAKSISVÆRDI i moralsk og etisk læring
M Wiberg
Institut For Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, 2007
32007
Kontinental didaktik og angelsaksisk curriculumtænkning
M Wiberg
Liv I Skolen: Tidsskriftet Om Lærernes Hverdag Og Det Gode Arbejde I Skolen …, 2017
22017
Dannelsesteoretisk didaktik
M Wiberg
Didaktikhåndbogen, 19-43, 2017
22017
Learning rights, participation and toleration in student group work: a moral perspective
M Wiberg
Visions, Challenges and Strategies, 103-116, 2013
22013
Læring med eller uden kompas
M Wiberg
Dannelse I En Læringstid, 9-24, 2013
22013
En kortlægning af arbejdet med evidensbaserede metoder i daginstitutioner i tre kommuner: Når evidensmøder den pædagogiske hverdag, rapport 2
AM Buus, TH Grundahl, SDP Hamilton, P Rasmussen, UN Thomsen, ...
Aalborg Universitet. Institut for Læring og Filosofi, 2012
22012
Brug af evidensbaserede metoder i seks pædagogiske institutioner: Når evidens møder den pædagogiske hverdag Rapport 3, august 2012
M Wiberg, AM Buus, TH Grundahl, S del Pin Hamilton, P Rasmussen, ...
Aalborg Universet, Institut for Læring og Filosofi, 2012
22012
Når evidens møder den pædagogiske hverdag
AM Buus, SDP Hamilton, P Rasmussen, UN Thomsen, M Wiberg
Aalborg: VIA University College og Aalborg Universitet, 2010
22010
Freedom as a value of practice in ethical learning
M Wiberg
Philosophy and Science Studies 4, 2006
22006
Dealing with Conceptualisations of Learning: Learning Between Means and Aims in Theory and Practice
A Qvortrup, M Wiberg
Springer, 2017
12017
Etik og værdier i udøvelse af og dannelse til myndighed
M Wiberg
Pædagogen Som Myndighedsperson, 159-173, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20